قانون مدارها چیست؟

قانون مدارها چیست؟ در کدام مدار هستید؟ شما در چه مداری قرار دارید ؛ مدار فقر یا مدار ثروت ، مدار سلامتی یا مدار بیماری ، عشق یا نفرت ؟

قانون مدارها یکی از قوانین طبیعی است که بر کل کائنات از بزرگترین اجسام در کهکشان ها تا کوچکترین ذرات ، در اتم ها حاکم است .

سیاره های منظومه شمسی را در نظر بگیرید ؛ عطارد ، زهره ، زمین ، مریخ ، مشتری ، زحل ، اورانوس و نپتون همگی در مدارخود به دور خورشید در حال گردش هستند ، ماه نیز به دور زمین روی مدار خاص خود در گردش است. کل منظومه شمسی نیز روی مداری در کهکشان راه شیری در گردش است …

در منظومه شمسی ، شرایط محیطی در هر سیاره روی هر مدار متفاوت است . در یکی که آنقدر نزدیک به خورشید است ، گرمای بیش از حد حاکم است . در دیگری به دلیل فاصله زیاد از خورشید اصلاً گرمایی وجود ندارد . آب و هوا در آنها وجود ندارد . در این بین تنها زمین خودمان است که به دلیل فاصله مناسب مدار آن از خورشید و سایر شرایط لازم ، محیطی ایجاد شده است که امکان حیات روی آن وجود دارد .

در اتم های هر ماده ، الکترون ها به دور هسته روی مدارهای مشخصی در حال گردش هستند . هر الکترون روی هر مدار دارای انرژی مشخص و فرکانس معین است .

در علم فیزیک و شیمی بیان می شود هرگاه به ماده ای انرژی بدهیم ، این انرژی به وسیله اتم های ماده جذب می شود و به الکترون های آن می رسد . هر الکترون با جذب انرژی می تواند به مدارهای بالاتر صعود کند و هرگاه انرژی از دست بدهد به مدارهای پایین تر نزول می کند .

این بحث به درستی به انسان نیز قابل تعمیم است . هر فرد ، در مجموعه کائنات روی مداری مشخص و با انرژی و فرکانس خاصی قرار دارد . در این مدار چیزهایی از قبیل موقعیت ها ، اتفاقات ، ایده ها ، شرایط ، افراد و اشیاء قرار دارند که هم مدار و هم فرکانس با فرد است .

در جهان هر چیز چیزی جذب کرد **** گرم گرمی را کشید و سرد سرد

قسم باطل باطلان را می‏کشند **** باقیان از باقیان هم سر خوشند

ناریان مر ناریان را جاذب‏اند **** نوریان مر نوریان را طالب‏اند

مولانا

ساز و کار کائنات به این صورت است که هر فردی هر فرکانسی داشته باشد در مدار مربوط به آن فرکانس قرار می گیرد و با چیزهای موجود در این فرکانس که شباهت کامل با او دارند برخورد خواهد داشت . وقتی شما به یک مورد خاص فکر می کنید در مداری قرار می گیرید که چیزهای بیشتری در آن مورد خواهید دید .

استعاره دیگری که می توان برای درک بهتر مدارها استفاده کرد ؛ فرض کنید که قصد دارید در یک دریا به ماهیگیری بپردازید . زمانی که در کنار ساحل ایستاده اید ، شما و همه افراد دور برتان امکانی برای صید ماهی نخواهید داشت .

برای رسیدن به ماهی باید به آب بزنید هر چه از لب ساحل فاصله بگیرید و بیشتر جلو بروید بیشتر این امکان وجود دارد که ماهی نصیب تان شود . در این حالت شما و همه کسانی که در این فاصله مشخص از ساحل قرار گرفته اید فقط به ماهی های کوچک برخورد خواهید کرد .

ماهی بزرگ تر در فاصله های دورتر از ساحل قرار گرفته اند . هر چه بیشتر جلو بروید و به وسط دریا نزدیک شوید ماهی های بزرگتر و بهتری را خواهید دید و صید خواهید کرد . آنهایی که هر روز صیدهای بسیار بزرگ انجام می دهند به دل دریا زده اند و تا آنجا که توانسته اند جلوتر و جلوتر رفته اند . آیا نهنگ و کوسه ماهی می خواهید ؟!

پس اگر می خواهید از لحاظ مالی ثروتمندتر شوید باید مدار خود را تغییر دهید تا با چیزهایی برخورد کنید که شما را به ثروت بیشتر برساند . با بودن در مدار کنونی تا هرچند سال دیگر ، با همین شرایط و چیزهای فعلی برخورد خواهید داشت .

در کائنات بی نهایت مدار وجود دارد و برخورد شما با فقر یا ثروت ، سلامتی یا بیماری ، اتفاقات خوب یا بد ، ایده های فقیرانه یا ثروتمندانه ، عشق و روابط پایدار یا مشکلات و روابط ناپایدار ، به فرکانس و مداری بستگی دارد که شما در آن قرار دارید یا قرار خواهید گرفت .

وقتی شما به یک موضوع خاص مثلاً ورزشی ، سیاسی ، اجتماعی ، … توجه می کنید کم کم به مدار با فرکانس مربوط به آن موضوع وارد می شوید و با افراد و چیزهایی برخورد می کنید که با آن موضوع در ارتباط هستند .

در مورد ثروت و پول ، باید خود را در مدار بالاتری نسبت به الان قرار دهید .

اگر در مدار الان شما ماهانه ۱ میلیون تومان وجود دارد و می خواهید به مدار ۵ میلیون تومان در ماه برسید باید روی باورهای خود کار کنید و باورهایی را در خود به وجود آورید که به ایده هایی برسید که درصورت اجرا ماهی ۵ میلیون درآمد داشته باشند .

شخص در مدار ۱ میلیون تومان دارای ایده های حول و حوش ۱ میلیون تومان است و به ایده های بالاتر دسترسی ندارد و اصلاً به ذهنش خطور نمی کند و در صورت دریافت از دیگران به دلیل باورهایش اکثراً به شکست می انجامد .

این شخص در مدار خود ؛ بی پولی ، بی کاری ، وضعیت بد اقتصادی ، تورم و … را می بیند و هر روز با این موارد بیشتر برخورد می کند و باور می کند کل دنیا به همین صورت است .

اما شخص با درآمدهای خیلی بالا مثلا ۵۰۰ میلیون تومان در ماه چیزهایی را می بیند که کاملاً متفاوت است . او چیزهایی از قبیل ؛ رشد اقتصادی ، فرصت های عالی سرمایه گذاری و پول سازی و … را می بیند .

با این که ممکن است با فرد قبلی که مثال زدیم در یک کشور ، یک شهر و حتی یک ساختمان قرار داشته باشند .

همه چیزهایی که شما الان می بینید واقعیت جهان نیست ، واقعیت زندگی شماست ، واقعیت فرکانسی مداری است که شما در آن قرار دارید .

فروشنده ای اگر با مشتری هایی برخورد می کند که بد معامله هستند ، بد اخلاق هستند ، جنس قسطی می خواهند ، چانه می زنند ، غر می زنند ، در مداری قرار دارد که این افراد و مشتری ها را جذب می کند .

همکاران او مشتری هایی دارند که پولدار هستند ، خیلی راحت تر خرج می کنند ، خوش اخلاق هستند ، نقد می خرند ، … .

علت تفاوت فقط به مداری برمی گردد که آنها در آن قرار دارند .

دلیل اصلی این تفاوت در بین اشخاص در مثال های ذکر شده ، تفاوت در مداری است که آنها قرار گرفته اند . این مثال ها قابل تعمیم به هر مورد دیگری است ، اگر مدار شما تغییر کند ، جای شما در کائنات تغییر می کند ، موقعیت بهتری خواهید داشت ، ایده های بهتری به ذهنتان می رسد ، با آدم های بهتری برخورد خواهید داشت .

شما می توانید به هرچیزی که می خواهید برسید به شرط آن که مدار خود را تغییر دهید و به مدارهای بالاتر ارتقاء بیابید . برای تغییر مدار باید باورهای خود را عوض کنید . برای تغییر باورها هم باید نحوه فکر کردن ، صحبت کردن ، رفتار کردن خود را تغییر دهید .

با شروع کردن به تغییر افکار و باورها ، تمام اتفاقات اطراف شما و موجود در مدارتان کم کم تغییر می کند و با افراد و ایده هایی برخورد می کنید که باعث رشد و تغییر وضعیت مالی شما می شود و به مدار بالاتر منتقل می شوید و با چیزهای جدید برخورد خواهید داشت .

همه ما در مدارهای معینی زندگی می کنیم که به خاطر افکار و فرکانسی که به کائنات ارسال می کنیم در این مدار قرار داریم و تجربه هایی که کسب می کنیم مربوط به مدار ما است .

کسی که افکار منفی دارد ، بدبین است و باورهای غلط دارد در مداری است که با افرادی از این جنس برخورد دارد و همان افکار و باورها را به او باز می گردانند و باعث اثبات و تحکیم افکار و باورهای او می شود .

با تغییر افکار و باورها مدار به آرامی تغییر می کند و با آدم ها ، موقعیت ها و دنیای متفاوت دیگری برخوردخواهد داشت . هرچه افکار و باورهای جدید و بهتری ایجاد شود ارتقاء مدار به آرامی صورت می گیرد

مدارهای بسیار بالایی وجود دارد و علت وجود کسانی در این مدارها هوش بالا ، استعداد ، شانس یا … نیست . کسانی در این مدارها قرار دارند که افکار متفاوت و فرکانس متفاوت با افراد موجود در مدارهای پایین تر از خود به کائنات ارسال می کنند .

خداوند در قرآن می فرماید « در حق هیچ کسی ظلم نمی شود » . هرکسی هرچیزی را در زندگی تجربه می کند به واسطه فرکانسی است که براساس مدار خود به کائنات ارسال کرده است و کائنات نیز همچون آینه ای این فرکانس را به او بازگردانده است و این نهایت عدل خداوندی است و یکی از قوانین الهی است که از ازل تا ابد بر کل کائنات حکمفرما است .

شما در این باره چه دیدگاهی دارید…؟

دوستدارتان محمد جانبلاغی

4.6/5 - (86 امتیاز)
فیسبوک
توییتر
لینکدین
پینترست
ردیت
اسکایپ
تلگرام
8 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
حمیرا

باسلام وتشکرازمطالب بی نظیرتون….
مثل همیشه مطالب تون فوق العاده بود

حامدسرمدی

بسیارعالی وبی نظیر….
ممنونم ازمطالب وسایت تون

احمدی

مررررسی از شما ..
خیلی خوب بود

کنگرلو

واقع عالی و زیبا نوشتید و دقیقا مفهوم مدار و فرکانس رو گرفتم ممنون که هستید ممنون از بودنتان

یکتا

ممنونم عالی بود . امید را در ما زنده کرد .

اکبر عنایتی یارعزیز

بسیار عالی و مطالب مفید .ممنون و سپاسگزاریم.

حسین قدس

درود وتشکر بابت مطالب مفید وکاربردی

تماس با ما