سیستم ارتعاش ثروت
61 55 980 914 98 +

هم اکنون با ما تماس بگیرید

Category: مقالات قانون جذب و فرکانس

آیا داشتن ثروت به تلاش بسیار زیاد است؟

لزوما داشتن آرزوی چیزی، دلیل بر رسیدنش نیست؛ می بایست فرکانس آن را داشته باشی…ثروت و رحمت الهی نامحدود است و هر گونه تردید و تصور کمبود و بدبختی زاده ی ذهن مریض است؛ ثروت از باور درست و ثروتمند می آید.

مشاهده کامل این مطلب »