مقالات آموزش فروش و بازاریابی

عاشق شو …

کارِ ما در این دنیا، عاشق شدن است. عمرمان تمام می‌شود و هنوز نفهمید‌ه‌ایم برای چه آمد‌ه‌ایم. مقصودِ خلقتمان چه بوده است. در مورد عشق

مشاهده کامل این مطلب »