سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان

جیاواز و باش ترین خزمت ده رون ناسی 

جدیدترین آموزش برای مدیران، کارآفرینان، مدیران سایت و فروشندگان در این قسمت قرار دارند.

« ایمه باورمان هیه که ژیانی تو دتوانیت روژ به روژ باش تر بیت.
 هر خزمت که بیکین بو گورینی ریباز الان تو و گورینی ژیانی تویه
الان دتوانی پیوندیمان پیوه بکی و خزمته کانی ایمه وربگری. »

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان چون دتوانم پیوندی بگرم؟

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان ئاگاداری: تو دتوانی له هر جیگایه کی جیهانه وه او خزمته ده رون ناسیانه وربگری و لازمی به هاتو چو نیه!

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان دتوانی تشریف بینی یان زنگ (تلفون) له بدن.

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان ناونیشانی کلینیک

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان  ایران، شاری بوکان

پشتیبانی و سوالات متداوال سایت محمد جانبلاغی ساختمان اداری بهزیستی بوکان، کلینیک مددکاری پویا

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان

قانون باورها | درمان قطعی استرس و اضطراب | روانشناس کودک و نوجوان  ژماره تلفن کلینیک

(وات ساپ یان ایمو)

بهترین روانشناس

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان

قانون باورها | درمان قطعی استرس و اضطراب | روانشناس کودک و نوجوان پاره ی خزمت ده رون ناسی محمد جانبلاغی:

خزمت ده رون ناسی

 پاره 

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان هرجلسه ده رون ناسی

 108

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان

بهترین روانشناس

  سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان ده رون ناس محمد جانبلاغی زیاتر بناسه …

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان

بهترین روانشناس محمد جانبلاغی  بو چاره سری : خهمؤکى (کآبه)، وسواس ( قه له قی) و ترس و دله راوکی (له مندالان و گوره سالانه) زور چاک دتوانیت یارمتی تان بدات.

هیوامان ته ندروستیتانه

5/5 - (23 امتیاز)
فیسبوک
توییتر
لینکدین
پینترست
ردیت
اسکایپ
تلگرام
مقالات پیشنهادی ما برای شما