سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان
61 55 980 914 98 +

هم اکنون با ما تماس بگیرید

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان

جیاواز و باش ترین خزمت ده رون ناسی 

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان

« ایمه باورمان هیه که ژیانی تو دتوانیت روژ به روژ باش تر بیت.
 هر خزمت که بیکین بو گورینی ریباز الان تو و گورینی ژیانی تویه
الان دتوانی پیوندیمان پیوه بکی و خزمته کانی ایمه وربگری. »

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان چون دتوانم پیوندی بگرم؟

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان ئاگاداری: تو دتوانی له هر جیگایه کی جیهانه وه او خزمته ده رون ناسیانه وربگری و لازمی به هاتو چو نیه!

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان دتوانی تشریف بینی یان زنگ (تلفون) له بدن.

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان ناونیشانی کلینیک

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان  ایران، شاری بوکان

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان ساختمان اداری بهزیستی بوکان، کلینیک مددکاری پویا

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان  ژماره تلفن کلینیک

(وات ساپ یان ایمو)

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان پاره ی خزمت ده رون ناسی محمد جانبلاغی:

خزمت ده رون ناسی

 پاره 

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان هرجلسه ده رون ناسی

 108

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان

  سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان ده رون ناس محمد جانبلاغی زیاتر بناسه …

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان

سەنتەری چارەسەری نەخۆشیە دەرونییەکان محمد جانبلاغی  بو چاره سری : خهمؤکى (کآبه)، وسواس ( قه له قی) و ترس و دله راوکی (له مندالان و گوره سالانه) زور چاک دتوانیت یارمتی تان بدات.

هیوامان ته ندروستیتانه

5/5 - (23 امتیاز)