خرید سانتافه آسانتر از خرید پراید است!!!

خرید سانتافه آسانتر از خرید پراید است!!!

خرید سانتافه آسانتر از خرید پراید است!!!

کسب یک صد میلیارد تومان آسان تر از کسب یک صد میلیون تومان است.

کسب یک سانتافه آسان تر و راحت تر و مطابق تر با قوانین الهی از کسب یک پراید است.

خداوند بی شک از کسانی که برای تهیه اتومبیل به دنبال سانتافه اند راضی تر از کسانی است که به دنبال پراید هستند.

این مضمون، معنای باور به قوانین خداودند است. ثروتمند نبودن غیر آسان است و ثروتمند ترین فرد عالم بودن طبیعی ترین کارعالم است، چون مطابق با قوانین الهی گسترش و افزایش عالم است و به راستی که چقدر خداوند مشتاق گسترده تر کردن عالم که مساوی گسترش تجلی خودش که همانا مساوی گسترش ذهن وحیات آدمهاست می باشد.

پس آسانترین کار عالم ثروتمند شدن نا محدود باید باشد. فقیر شدن خیلی مستلزم صرف انرژی است چون حرکتی بر خلاف قوانین حاکم الهی است.

غیر ثروتمندان بیچاره شده اند تا خود را بیچاره کرده اند. خدا ثروتمند است و ثروتمندان را بابت کمال ثروتشان دوست دارد.

خدا فقیر نیست و نمی خواهد و نباید و نشاید که ما هم فقیر باشیم .

برای فقیر شدن وفقیر ماندن باید جان بکنی، خود را فرسوده و ناتوان و ضعیف کنی ولی ثروتمند شدن چون خواست الهی است خیلی راحت شکل می گیرد به شرط آنکه از راه طبیعی و هموار و آسان آن آمده باشی.

اگر بین سانتافه و پراید فکر کنی که تفاوت قیمت آنها تاثیری در اعطای آنها از طرف خداوند به تو دارد یعنی کفر نسبت به نعمت و قدرت و بیکرانگی بخشش الهی واصل وفور نعمت خداوند داری.

تو فقط بهترینها را بخواه، بهترین ها همان چیزی است که خداوند برای تو و من می خواهد، سپس نتایج را ببین، ببین که سانتافه راحت تر از پراید به دست تو می رسد چون اراده خداوند بر بهترینها استوار است و این قانون اوست که در عالم او چون سانتافه بهتر از پراید است ، تامین آن بدین ترتیب آسانتر باشد.

انسانها در نتیجه ی جهل یا کفر یا شرک فقیر می شوند. از خدا هر چه بزرگتر بخواهی یعنی اکبر بودن او را بیشتر باورکرده ای و ایمان آورده ای.

با خرید سانتافه به جای پراید تو هم تجلی بهتری از عظمت الله را به نمایش می گذاری و این جز با ایمان به بزرگی او حاصل نمی شود.

هنگامی که به جای پراید به دنبال سانتافه هستی خداوند بیشتر از همه وقت و همه چیز و همه کس با تو خواهد بود.

تمام کسانی که سانتافه دارند بسیار بسیار آسانتر از کسانی که پراید دارند به آن دست یافته اند چون خواست سانتافه با قوانین الهی انطباق بیشتری دارد.

یک ثروتمند خیلی کمتر از یک مالک پراید برای خرید سانتافه اش کار کرده است.

کم خواستن بی اعتمادی به اصل وفور نعمت و ناشی از کوچک شمردن خدا و نعمت های اوست و توهین به قانون گسترش افزایش روز افزون الله است.

هرروز باید بهتر از دیروز باشد وگرنه مسیر تکامل بیهوده می شود. اگر کم بخواهیم بر خلاف قانون تکامل حرکت میکنیم.

4.7/5 - (25 امتیاز)

بهترین دوره آموزش فروش 

آیا دوست دارید فروش شما آنقدر بالا باشد که فقط نگران بسته بندی و ارسال محصولات خود باشید؟

شما هر محصولی و خدماتی را به راحتی آب خوردن می تونید بفروشید چون شما اینجا هستید که دوره آموزش فروش حرفه ای را تهیه کنید.