باورهای ثروتمندان

باورهای ثروتمندان

بهترین و زود بازده ترین باورهای ثروتمندان درباره سرمایه گذاری

اگر فقط “ساختن یک باور” برای تغییر شرایط زندگی ات کافی باشد به گونه ای که در تمام جنبه هایش احساس خوشبختی نمایی، آن باور این است که:

بپذیری تمام اتفاقات و شرایط زندگی تو بدون استثناء، توسط باورهایت خلق می شود.

وضعیت مالی ای که تجربه می کنی، شغلی که در آن هستی، میزان دسترسی است به نعمت ها و فراوانی جهان یا تجربه ات از بدهی ها و کمبود، همه و همه حاصل باورهایی است که درباره ثروت داری.

تجربه ات از روابط زندگی ات، بدون استثناء توسط باورهایی خلق شده که درباره روابط داری.

این تو هستی که آگاهانه یا ناآگاهانه، به وسیله باورهایت وجه مثبت، دست و دلباز، خوش اخلاق، صبور، شجاع یا خوشحال آدم ها را بر می انگیزانی یا وجه خسیس، خشن، بد اخلاق، ظالم و…

همه آدمها این دو وجه را دارند. اینکه شما چه وجهی از آن افراد را تجربه می کنی، حاصل باورهایی است که درباره روابط داری.

وضعیت سلامتی ای که تجربه می کنی، میزان آرامشی که در آن هستی و… حاصل باورهایت درباره سلامتی است.

هیچ اتفاقی وارد زندگی ات نخواهد شد مگر اینکه به وسیله باورهایت، فرکانس آن را به جهان ارسال نموده باشی.

زیرا جهان ساخته شده تا باورهایت را به تو اثبات نماید.

رسیدن به یقین درباره این قانون، نقطه شروع همه موفقیت هاست.

رسیدن به چنین حدی از پذیرش و اذعان ، موجب می شود اولاً در هر وضعیتی که هستی، هر چقدر به ظاهر نامناسب، به جای نگرانی، ترس، افسردگی و نا امیدی، می پذیری که این شرایط به دست خودت و باورهایت خلق شده.

ثانیاً از آنجا که می دانی قدرت کنترل همه زندگی ات در دست خودت است، به جای صرف وقت و انرژی برای تغییر عواملی بیرون از خودت، مشتاق می شوی همانگونه که با باورهای نامناسب، آن شرایط نادلخواه را برای خود رقم زده ای، با تعهد برای تغییر آن باورها، شرایط دیگری را برای خود رقم بزنی.

به اندازه ای که موفق به کنترل ورودی های ذهنت و تغییر آن باورها می شوی، آرام آرام شرایط تغییر و هر بار بهتر می شود تا جایی که در یک بازه زمانی، متوجه تغییرات وسیعی در شرایط زندگی ات می شود که با باورهای کنونی نمی توان حتی آن ها را متصور شد.

  بهترین باورهای ثروتمندان درباره سرمایه گذاری، سرمایه گذاری روی باورهایشان است. شما هم از اینجا شروع کنید…

4.2/5 - (5 امتیاز)

بهترین دوره آموزش قانون جذب برای رسیدن به تمام خواسته ها

شما می توانید به تمام خواسته هایتان برسید اگر آموزش های این دوره را بلد باشید.

دیگر چیزی برای شما یک روئیا یا یک آرزو باقی نخواهد ماند چون شما در اینجا آموزشی را یاد می گیرید که می توانید به هرآنچه که می خواهید برسید.